måndag, mars 09, 2009

Kultursponsring

Jag har sagt det förr och jag säger det igen, det skulle vara bra om det var lika regler för att sponsra kultur som sport. Förutsatt att den konstnärliga friheten är garanterad och att sponsorn inte har alltför stort inflytande på den verksamhet den stödjer. Jag menar kulturen måste få vara fri, vid sidan om etablissemanget. Jag tror det blir farligt om t.ex. företag som Volvo skulle få inflytande över vilka pjäser som skulle sättas upp eller vilka verk som skulle ingå in utställningar, jag tror inte att det skulle gagna kulturen alls.

Jag tror på en kultur som får pengar både från staten, för att garantera dess självständighet (och staten eller kommunen ska skita i att försöka styra verksamheten) och från näringslivet. För jag tror att kultur faktiskt blir bättre med mer pengar, eller rättare sagt att kulturen blir bättre av att människor kan ägna sig helhjärtat åt kulturen istället för att ständigt behöva begränsa sig och lägga en massa tid på att få ekonomin att gå ihop, såväl kommunala, statliga eller privata kulturverksamheter.

Men visst är det lite intressant att kvinnor är mer positiva till kultursponsring än män, undra vad det beror på.

Inga kommentarer: